Làm thế nào để nạp tiền vào thẻ? Bố mẹ tôi ở tỉnh khác có thể chuyển tiền vào tài khoản ATM cho tôi?

 |  Xem: 25.973  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/01/2009 - 13:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Để nạp tiền vào thẻ, khách hàng hoặc người thân của khách hàng cần đến các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng phát hành thẻ gửi tiền vào tài khoản. Trường hợp, người thân cũng có thẻ ATM của cùng ngân hàng phát hành thẻ, việc chuyển khoản có thể thực hiện trực tiếp trên máy ATM của ngân hàng đó hoặc máy ATM trong cùng liên minh ngân hàng. Nếu khách hàng hoặc người thân của khách hàng chuyển tiền từ các Ngân hàng khác ngoài hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần ghi rõ và chính xác các thông tin sau:

- Tên chủ tài khoản

- Số tài khoản (gồm có 14 chữ số)

- Tên chi nhánh Ngân hàng mở tài khoản (ghi cụ thể và không ghi chung chung Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Trường hợp không nhớ số tài khoản, khách hàng có thể thực hiện theo 2 cách sau:

- Ra máy ATM gần nhất, sử dụng dịch vụ Vấn tin số dư tài khoản và in ra hóa đơn giao dịch. Trên đó có ghi rất rõ số tài khoản được liên kết đến thẻ ATM. Khách hàng có thể giữ lại hóa đơn hoặc ghi lại số tài khoản để thực hiện các giao dịch lần sau.

- Thay vì ghi số tài khoản, khách hàng có thể ghi số thẻ ATM khi chuyển tiền (số dập nổi trên thẻ). BIDV hỗ trợ khách hàng việc chuyển tiền qua số thẻ ATM.
Ngày gửi: 16/01/2009 - 13:35
bố mẹ bạn có thể chuyển tiền cho bạn bằng cách chuyển khoản ( chuyển tại cột ATM ) hoặc ra ngân hàng chuyển cho bạn
nếu chuyển đúng chi nhánh phát hành thẻ bạn đang dùng thì sẽ free còn nếu hok thì sẽ tính phí
chúc bạn nhận được nhiều tiền bố mẹ gửi cho
Ngày gửi: 16/01/2009 - 13:37
Trả lời