Môi trường vi mô của Marketing bao gồm các yếu tố nào?

 |  Xem: 15.833  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Môi trường vi mô của MKT bao gồm: môi trường công ty; trung gian marketing; đối thủ cạnh tranh; khách hàng; công chúng trực tiếp và các nhà cung ứng.
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)