Môi trường vi mô của Marketing bao gồm các yếu tố nào?

 |  Xem: 15.765  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Môi trường vi mô của MKT bao gồm: môi trường công ty; trung gian marketing; đối thủ cạnh tranh; khách hàng; công chúng trực tiếp và các nhà cung ứng.
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...