Marketing không phân biệt là gi?

 |  Xem: 8.231  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2008 - 23:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Marketing không phân biệt là việc công ty cung cấp 1 loại sản phẩm cho toàn bộ thị trường và cùng với 1 chương trình marketing, đối với chiến lược này chỉ nên áp dụng khi thị trường có tính đồng nhất cao.
Ngày gửi: 20/03/2008 - 23:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những câu hỏi liên quan khác

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)