Marketing không phân biệt là gi?

 |  Xem: 8.090  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2008 - 23:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Marketing không phân biệt là việc công ty cung cấp 1 loại sản phẩm cho toàn bộ thị trường và cùng với 1 chương trình marketing, đối với chiến lược này chỉ nên áp dụng khi thị trường có tính đồng nhất cao.
Ngày gửi: 20/03/2008 - 23:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.