Vai trò của các trung gian trong phân phối là gì?

 |  Xem: 4.073  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/03/2008 - 22:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vai trò của các trung gian trong phân phối là làm giảm các đầu mối giao dịch trên thị trường từ đó giúp giảm chi phí và giúp lưu thông được tốt hơn.
Ngày gửi: 22/03/2008 - 22:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)