Bản chất của xúc tiến thương mại là gì?

 |  Xem: 3.141  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/03/2008 - 23:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bản chất của xúc tiến thương mại là truyền tin về sản phẩm, doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ mua sản phẩm.
Ngày gửi: 22/03/2008 - 23:19
Bản chất của xúc tiến thương mại
Ngày gửi: 06/11/2009 - 11:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)