Marketing trực tiếp là gì?

 |  Xem: 4.538  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/03/2008 - 17:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Marketing trực tiếp là việc sử dụng các công cụ như thư, điện thoại, marketing máy tính ... tới khách hàng.
Ngày gửi: 24/03/2008 - 17:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)