Thị trường Chứng khoán Việt Nam sẽ có những loại chứng khoán nào ?

 |  Xem: 3.418  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/05/2009 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trước mắt, TTCKVN sẽ có cổ phiếu các công ty được niêm yết, trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng, trái phiếu công trình và trái phiếu doanh nghiệp các loại. Ngoài ra, luật lệ cho phép có chứng chỉ quỹ đầu tư.
Ngày gửi: 27/05/2009 - 15:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phiếu chi loại bé
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)