Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
2 thành viên trả lời
tolan111 giocuondi Trả lời cuối cùng: 21/04/2014
Thành viên tích cực nhất

Tài liệu về đầu tư chứng khoán !

trantran010182

10/04/2012 - 13:11

Mình có một số tài liệu chia sẽ với các bạn,

Kiến thức CK - Nghiên cứu kỹ thuật và trường phái thích hợp cho mình

Mấy bạn nghiên cứu hen, đợi 60s hoặc down phần mềm skymonk (phần mềm down load để khỏi chờ), sau đó copy hết link vào down 1 lần thôi

Sổ tay chứng khoán; Những thông số cơ bản cần xem xét khi mua cp:

http://letitbit.net/download/83027.8d53b4d8b92d483215e96a1aa1dd/sotayck.rar.html

http://letitbit.net/download/62622.625fdeae3cbad50b8afd1b40e0de/Nhung_thong_so_co_ban_can_xem_xet_khi_mua_CP.pdf.html

Đánh giá chỉ số tài chính:

http://letitbit.net/download/10677.15cfcaaa96871d5ea1ae9f8ad5ba/Danh_gia_chi_so_tai_chinh.pdf.html

Phân tích kỹ thuật nâng cao:

http://letitbit.net/download/59587.527e97423fdd82f1b269c46ad4c8/phan_tich_ky_thuat_nang_cao.pdf.html

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật:

http://letitbit.net/download/91986.99eccd5100e432874105edcced98/phan_tich_co_ban_va_phan_tich_ky_thuat.pdf.html

Candlestick:

http://letitbit.net/download/55725.59062e11328dad40be3ac75b8ba5/Candlestick.Charting.Explained.by.Greg.Morris.pdf.html

Chọn trường phái đầu tư thích hợp

http://letitbit.net/download/30610.3c43c497a0886163a55b3efd6b0d/Chon_truong_phai_dau_tu_thich_hop.pdf.html

Các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ:

http://letitbit.net/download/35625.33dcd70f4f8d03380888b715e670/CacSaiLamHayMacPhaiCuaNhaDauTuNho.pdf.html

Kỹ xảo giao dịch CK:

http://letitbit.net/download/76406.797ca9559292b9371f39514e66c2/ky_xao_Giao_Dich_CK.zip.html

Bollinger:

http://letitbit.net/download/64825.6b10bf7613e7e822dcf0678cb050/Phuong_phap_Bollinger.rar.html

Đầu tư khi thị trường đi xuống:

http://letitbit.net/download/88568.8d2765d80f950b8a12b650209451/Dau_tu_khi_khi_thi_truong_di_xuong.pdf.html

MACD:

http://letitbit.net/download/14586.196f8bad8967b34f2fdc3ce38d2b/MACD.rar.html

Phân tích kỹ thuật ngắn hạn:

http://letitbit.net/download/13655.1304d74c61c60547222700f95fad/Technical_Analysis_for_Short_Term_Traders.pdf.html

Nghệ thuật lướt sóng:

http://letitbit.net/download/19958.136e066c83051b74712cc8d05c98/nt_luot_song_tt_ck_5834.pdf.html

10 bí quyết làm giàu của warren Buffet

http://letitbit.net/download/51338.575e54a1cc2d5236d658f1854b0e/10_bi_quyet_lam_giau_cua_warren_Buffet.pdf.html

Bài giảng TLCK của ĐH ngân hàng

http://letitbit.net/download/31749.363986c30dbb0455fe535a03d150/mon_ttck_dh23_2592.pdf.html

Lý thuyết thị trường hiệu quả:

http://letitbit.net/download/60635.6a57229b8623c92aa07a1a241a56/1Ly_thuyet_Thi_truong_hieu_qua_-_Anh_Tuan.ppt.html

Nhà đầu tư nghiệp dư cần quan tâm

http://letitbit.net/download/77066.742308e31cafb46ff35efa2d6149/Nha_dau_tu_nghiep_du_can_quan_tam.pdf.html

Phân tích chỉ số đầu tư

http://letitbit.net/download/33822.3ae125526a5f68bff30ffff344de/phan_tich_chi_so_dau_tu.pdf.html

Mô hình CAMP:

http://letitbit.net/download/63081.623313b6653b85883fcdcf1a8a9b/Mo_hinh_CAMP.ppt.html

Mô hình định giá

http://letitbit.net/download/38903.30fd90ac69fa657c4fb44155b076/mohinhdinhgia.pdf.html

Lợi nhuận va rủi ro:

http://letitbit.net/download/35089.37f73f698dbe754e81865d703002/loinhuan_ruiro.pdf.html

Khuyến cáo của IMF:

http://letitbit.net/download/47965.43946850c73a55b3a75508fc6f2c/khuyen_cao_cua_imf.pdf.html

Định giá CP:

http://letitbit.net/download/47455.43b27bba75d5f3e9be419e21881b/dinhgiacophieu.pdf.html

8 kỷ lục của CKVN:

http://letitbit.net/download/41015.414a1da59ef412a7bdf4d89be54e/C8_ki_luc_cua_CKVN.pdf.html

Blue chip:

http://letitbit.net/download/00056.02cd99b9c02553252cd4e8e5f119/blue_chip.pdf.html

The Best Trendline:

http://letitbit.net/download/13312.17e32f5495affde9c949f4102a81/The_Best_Trendline_Methods_of_Alan_Andrew_and_Five_New_Trendline_Techniques.pdf.html

Các sai lầm của NDT VN

http://letitbit.net/download/66963.622f0f5dc08561164449af9fbc25/Tam_ly_hanh_vi_-_Cac_sai_lam_cua_NDT_VN.pdf.html

Tài liệu tâm đắc nhất của mình:

http://letitbit.net/download/70712.789b28d0220fddcc31e2e6e776c2/stock_market_strategies_that_work.pdf.html

Công thức kỳ diệu tất thành công trong chứng khoán

http://letitbit.net/download/79684.7bcce6cdfe6949acdb2a70ee41d9/CTKyDieu.pdf.html

8/4/2012: Làm giàu bằng CK:

http://letitbit.net/download/82234.8f3a44d3861563c2d0f86d3b5edc/Lam_giau_qua_chung_khoan.pdf.html

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
1048

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

tolan111

21/04/2014 - 19:41

Cảm ơn bạn nhiều !

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

giocuondi

10/04/2012 - 14:06

Cảm ơn thông tin có ích.

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm