Lượng thép tồn kho của SMC là bao nhiêu?

Tôi muốn hỏi lượng thép tồn kho của CTCP Đầu tư Thương mại SMC là bao nhiêu? Công ty có phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay không? Ngoài ra, vay nợ của Công ty hiện là bao nhiêu? Nhà đầu tư tại CTCK Bản Việt.
 |  Xem: 265  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/10/2008 - 20:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đến cuối tháng 9/2008, lượng hàng tồn kho của SMC là 10.000 tấn các sản phẩm thép, trong đó 3.000 tấn là Công ty lưu kho hộ khách hàng, tức hàng đã bán, 7.000 tấn còn lại là của Công ty.

Là doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm thép đảm bảo cung cấp hàng cho khách hàng ở mọi nơi thì cơ số hàng tồn kho phải có để đảm bảo phân phối hàng cho khách hàng kịp thời. Bình thường, lượng hàng tồn kho tại Công ty là 15.000 tấn trên khối lượng 30.000 tấn hàng bán mỗi tháng. Như vậy, mức hàng tồn kho hiện nay đã giảm đến mức hợp lý, có thể chấp nhận được. Hiện nay, Công ty chưa phải trích lập dự phòng hàng tồn kho do mức giá bình quân vẫn thấp hơn mức giá hiện nay một khoản nhất định.

Đến 30/9, SMC chỉ vay vốn chưa tới 100 tỷ đồng. Đòn bẩy nợ của Công ty ở mức tốt và ổn định, vì vốn chủ sở hữu của Công ty hiện là 250 tỷ đồng.
Ngày gửi: 16/10/2008 - 20:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Biển ốp nhôm
Liên hệ gian hàng...