Bao giờ cổ phiếu phát hành thêm của SD3 mới được niêm yết bổ sung?

Tôi tham gia đấu giá và đã nộp tiền mua 10.000 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 3 phát hành thêm trong năm 2007, nhưng đến nay cổ phiếu vẫn chưa được niêm yết bổ sung, đem cổ phiếu đi lưu ký tại CTCK thì họ trả lời Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLK) chưa nhận. Vậy đến bao giờ cổ đông mới giao dịch được cổ phiếu Sông Đà 3 hay cứ chờ?
 |  Xem: 360  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/10/2008 - 21:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chiều ngày 15/7, Sông Đà 3 mới được cấp phép đăng ký kinh doanh lại với số vốn điều lệ mới 80 tỷ đồng. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, chúng tôi đã cử cán bộ ra Hà Nội để nộp hồ sơ lên UBCK, TTLK và TTGDCK Hà Nội thúc đẩy nhanh quá trình cấp phép niêm yết bổ sung. Hy vọng ngay trong tuần tới, nếu được chấp thuận nguyên tắc, chúng tôi sẽ nhanh chóng chọn ngày giao dịch cổ phiếu. Phản ánh của cổ đông, Công ty đều ghi nhận và sẽ thúc đẩy việc sớm đưa cổ phiếu vào giao dịch. Tuy nhiên, TTCK thời gian qua có nhiều diễn biến ngoài dự kiến của Công ty nên mong quý cổ đông hết sức thông cảm.
Ngày gửi: 16/10/2008 - 21:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)