Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất?

Tư vấn cho em?
 |  Xem: 839  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2009 - 16:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Công văn 1276/TCT-CS ngày 8/4/2009 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho Doang nghiệp chế xuất thì .. " chỉ các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng tại doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất 0%. Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động, dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động không áp dụng thuế suất 0%. Trường hợp doanh nghiệp nội địa cung cấp các dịch vụ nêu trên để tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất nếu đã áp dụng thuế suất 0% thì phải điều chỉnh lại và không bị xử phạt chậm nộp...."
Ngày gửi: 21/07/2009 - 16:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ kế toán, khai báo quyết toán thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(23 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo