Khi nào tôi phải nộp thuế TNCN?

Tôi là người làm công ăn lương, từ 1-1-2009 đến hết tháng 5, tôi chưa bị khấu trừ thuế TNCN, như vậy khi nào tôi phải nộp thuế TNCN? Tôi thấy có báo nói sẽ thực hiện nộp thuế vào tháng 6, có báo cho rằng sẽ tiếp tục miễn thuế, như vậy thông tin nào đúng?Tôi là người làm công ăn lương, từ 1-1-2009 đến hết tháng 5, tôi chưa bị khấu trừ thuế TNCN, như vậy khi nào tôi phải nộp thuế TNCN? Tôi thấy có báo nói sẽ thực hiện nộp thuế vào tháng 6, có báo cho rằng sẽ tiếp tục miễn thuế, như vậy thông tin nào đúng?
 |  Xem: 1.520  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2009 - 17:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Nghị Quyết số 30 của Chính phủ và Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6-2-2009 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú được giãn nộp thuế TNCN trong thời gian từ 1-1-2009 đến 31-5-2009. Như vậy về nguyên tắc từ 1-6-2009 phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định của Luật thuế. Tuy nhiên, ngày 12-6-2009, Tổng cục Thuế có công điện yêu cầu các cơ quan thuế tiếp tục giãn thuế TNCN trong tháng 6 đối với các đối tượng đã được giãn nộp thuế TNCN theo Thông tư 27/2009/TT-BTC. Như vậy, trường hợp ông là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tháng 6-2009 vẫn chưa phải khấu trừ thuế TNCN. Việc thực hiện thuế TNCN từ tháng 7-2009 hoặc xử lý số thuế TNCN đã giãn nộp trong 6 tháng đầu năm phải chờ quyết định của Quốc hội vào ngày 19-06-2009.
Ngày gửi: 21/07/2009 - 17:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ kế toán, khai báo quyết toán thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(13 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo