Nếu mua hàng có hóa đơn GTGT nhưng thanh toán bằng tiền mặt không được khấu trừ thì số thuế này phải xử lý như thế nào?

 |  Xem: 1.100  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2009 - 17:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc nguyên giá đối với TSCĐ.
Ngày gửi: 21/07/2009 - 17:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ kế toán, khai báo quyết toán thuế
Liên hệ gian hàng...
Bảng thông tin điện tử
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(13 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo