Cách tính thuế cho thuê nhà?

Tôi có căn nhà ở khu Nam Sài Gòn, cho người nước ngoài thuê với giá 1.500USD/tháng. Bên dịch vụ môi giới trừ tôi 10% tiền cho thuê để đóng thuế (150USD). Nếu tôi tự đóng thuế thì có lợi hơn không? Cách tính thuế cho thuê nhà như thế nào?
 |  Xem: 4.379  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2009 - 11:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ông không cho biết gia cảnh cụ thể, nếu ông và bà không có người phụ thuộc và đều có thu nhập khác, thì việc cho thuê nhà phải chịu thuế như sau:

Doanh thu cho thuê: 1.500 USD/tháng = 26.700.000đ (với tỷ giá 1 USD = 17.800đ).

Thuế giá trị gia tăng phải nộp: 26.700.000đ x 38% (doanh thu tính thuế) x 10% (thuế suất GTGT) = 1.014.600đ.

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân: 26.700.000đ x 35% = 9.345.000đ.

Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: đến 5 triệu đồng = 5.000.000đ x 5% = 250.000đ; trên 5 triệu đồng = (9.345.000đ – 5.000.000đ) x 10% = 434.500đ

Ông đóng thuế tổng cộng = 1.014.600đ + 250.000đ + 434.500đ = 1.699.100đ. Như vậy, ông tự đóng thuế có lợi hơn.

Ông Đỗ Đăng Tăng - Phó phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM

Theo Phụ nữ Online
Ngày gửi: 03/12/2009 - 11:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo