Thu nhập nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?

 |  Xem: 3.435  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/12/2009 - 16:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
- Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
- Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. .
- Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
- Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế TNDN.
- Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.
Ngày gửi: 25/12/2009 - 16:43
Chào quý Doanh nghiệp, khi bạn mới thành lập sẽ có nhìu trục trặc về thủ tục cũng như về tài chính kế toán. Hãy để chúng tôi gỡ rối cho bạn tất cả những vướng mắc về tài chính - kế toán - thủ tục vv...
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Kế toán Thiên Đức
Tầng 5 tòa nhà 391 Trường Chinh - Hà Nội
Liên Hệ: Chị Hà - 043.5500347 - lẻ 144
Ngày gửi: 07/01/2010 - 14:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo