Làm thế nào để xác định giá tính thuế nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có tổn thất khi bảo quản tại cửa khẩu nhập?

Ví dụ: Lô hàng trị giá mua tại cửa khẩu xuất là 100USD, chi phí vận chuyển 20USD. Tại cửa khẩu nhập, lô hàng bị thiệt hại trong khi bốc xếp là 10%. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định như thế nào trong trường hợp này? Có hay không bao gồm chi phí vận chuyển trong giá tính thuế? Nếu có thì có giảm theo tỉ lệ thiệt hại 10% không hay vẫn giữ nguyên là 20USD trong trị giá tính thuế nhập khẩu?
 |  Xem: 3.535  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/06/2008 - 11:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trong luật thuế có quy định thế này

- Trường hợp hàng hoá trong quá trình vận chuyển, bốc xếp bị hư hỏng, mất mát có lý do xác đáng được công ty giám định hàng hoá XNK Việt Nam (Vinacontrol) chứng nhận thì được giảm thuế tương ứng với tỷ lệ hư hỏng của hàng hoá. Cơ quan hải quan cấp tỉnh, thành phố căn cứ vào mức độ tổn thất đã được giám định của Vinacontrol và kiểm tra xem xét các hồ sơ theo quy định của Bộ Tài Chính để xét giảm thuế.
Bạn có thể tham khảo thêm tại đây
Trích dẫn:
http://lms.ctu.edu.vn/lms/courses/KT400/document/Group_2_groupdocs/thue_xuat_nhap_khau.doc
Ngày gửi: 04/06/2008 - 14:13
Nhưng vấn đề ở đây cụ thể là như thế nào?
Giá tính thuế=(100+20)x90%x thuế suất thuế nhập khẩu
Hay:
Giá tính thuế =(100x90% +20)x thuế suất thuế nhập khẩu
Có bác nào biết không?
Ngày gửi: 04/06/2008 - 20:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo