Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế nào?

Hiện tôi đang kinh doanh ngành bách hóa với hình thức hộ kinh doanh cá thể, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mức khoán trên doanh thu với tỉ lệ là 2,4%/doanh thu. Với mức doanh thu bình quân hiện nay của cơ sở tôi là 220.000.000 đồng/tháng thì mỗi tháng tôi phải nộp thuế 5.300.000 đồng. Gia đình tôi bao gồm tôi, vợ tôi và con trai lớn cùng giúp việc kinh doanh cho tôi, hai con nhỏ còn đi học. Vậy mỗi tháng tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao nhiêu? Và khi đã đóng thuế TNCN tôi có còn phải đóng thuế TNDN?
 |  Xem: 11.353  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/09/2008 - 14:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Hiện nay, hộ kinh doanh cá thể đang đóng thuế theo Luật thuế TNDN. Nhưng đến 1-1-2009, thời điểm Luật thuế TNCN có hiệu lực, các hộ kinh doanh cá thể sẽ chuyển sang đóng thuế TNCN mà không phải đóng thuế TNDN nữa.

Theo đó, thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo (a) tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc (b) thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc (c) tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Như vậy, đối với trường hợp gia đình ông, nếu có ba người (gồm ông, vợ ông và con trai ông) cùng đăng ký kinh doanh ngành hàng bách hóa, thu nhập chịu thuế của mỗi người có thể chia bình quân như cách (c) nói trên. Mỗi người đều được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng, ngoài ra ông và vợ ông có thể thỏa thuận tính hai con nhỏ là người phụ thuộc cho một người hay mỗi người một người phụ thuộc để được giảm thêm 1,6 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng. Số thu nhập còn lại sau khi giảm trừ sẽ là thu nhập chịu thuế, theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Nguồn: Tuổi trẻ
Ngày gửi: 13/09/2008 - 14:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo