Nhập khẩu một thiết bị dây chuyền đồng bộ để sản xuất kinh doanh, vậy dây chuyền đó có được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng(GTGT) không?

Một doanh nghiệp được thành lập mới theo Luật Doanh nghiệp, nay nhập khẩu một thiết bị dây chuyền đồng bộ để sản xuất kinh doanh, vậy dây chuyền đó có được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng(GTGT) không? nếu được thì phải thực hiện những thủ tục nào?
 |  Xem: 4.355  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/09/2008 - 08:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Điều 4, Khoản 4, Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT thì thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà doanh nghiệp cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, để xác định thiết bị, máy móc nhập khẩu để hình thành tài sản cố định không phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu phải xuất trình cơ quan Hải quan các hồ sơ sau:

1. Hợp đồng nhập khẩu, nếu nhập khẩu uỷ thác phải có thêm hợp đồng uỷ thác nhập khẩu;

2. Xác nhận thiết bị, máy móc máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà doanh nghiệp cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của giám đốc doanh nghiệp.

Các loại hàng hoá nhập khẩu trên thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu được xác định căn cứ vào danh mục các loại máy móc, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, vật tư phụ tùng trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư 214/TT-BKH ngày ................của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về thuế nhập khẩu: nếu thiết bim, máy móc cần nhập khẩu có thuế suất nhập khẩu 0% thì doanh nghiệp không cần làm thủ tục miễn thuế. Ngược lại, nếu thiết bị, máy móc mà doanh nghiệp nhập khẩu muốn được miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải gửi cho cơ quan hải quan cửa khẩu Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và Danh mục máy móc, thiết bị cần nhập khẩu đã được UBND Thành phố phê duyệt ( bản sao hợp lệ) và doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan hải quan để thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu
Ngày gửi: 27/09/2008 - 08:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo