Hỏi về biểu thuế thu nhập cá nhân ?

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với những loại thu nhập nào và cách tính như thế nào? 2. Những loại thu nhập nào áp dụng mức thuế suất là 5%, 10%, 15%, 20%, 25%?
 |  Xem: 25.714  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/12/2008 - 11:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Biểu thuế TNCN ban hành theo Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Biểu thuế suất thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại Điều 10 và Điếu 11 Luật thuế TNCN
2. Những loại thu nhập nào áp dụng mức thuế suất là 5%, 10%, 15%, 20%, 25%?
Câu bạn hỏi không rõ, vì thuế suất Thuế thu nhập cá nhân ban hành theo Luật thuế TNCN không có mức thuế 15%. Còn thuế suất Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ban hành theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì có mức thuế là 15% nhưng không đúng với câu hỏi của bạn là thuế Thu nhập cá nhân.
Ngày gửi: 27/12/2008 - 11:30
Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền công, thù lao.

Biểu thuế đối với cá nhân cư trú:

TN tính thuế đến 5 triệu/tháng: 5%
Trên 5 tr-10tr 10%
Trên 10 tr- 18tr 15%
Trên 18tr- 32tr 20%
Trên 32 tr- 52 tr 25%
Trên 52-80 tr 30%
Trên 80tr 35%
Ngày gửi: 10/06/2009 - 09:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo