Kê khai nộp thuế GTGT của đơn vị hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng ntn?

 |  Xem: 5.124  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/12/2008 - 16:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại tiết 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì:

+ Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc (các trung tâm phân phối- TTPP) ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính Văn phòng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ thì phải kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi bán hàng theo mức ấn định bằng 3% trên doanh thu đối với hàng hoá dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Trường hợp các TTPP hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh doanh thu kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

Trường hợp của Công ty A Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nếu đã phát sinh số thuế GTGT nộp thừa và các trung tâm phân phối đã tạm nộp 3%, khi tổng hợp kê khai thuế tại Công ty phát sinh nộp thừa thì được giải quyết hoàn lại, việc hoàn thuế nộp thừa được xét giải quyết tại công ty nếu sau 3 tháng liên tục phát sinh nộp thừa tương tự trường hợp phát sinh thuế GTGT âm theo quy định tại Mục D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.
Ngày gửi: 31/12/2008 - 16:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo