Khi nào thì doanh nghiệp được miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT trong thời gian xây dựng cơ bản?

 |  Xem: 2.229  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2009 - 13:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Thời gian miễn, giảm thuế TNDN:
Căn cứ hướng dẫn tại mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì việc ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN được thực hiện kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.
Theo hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đến năm 2006 có lãi thì thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế TNDN được tính từ năm 2006 (năm đầu tiên có lãi). Đề nghị Cục thuế căn cứ vào việc kê khai của Doanh nghiệp và căn cứ vào thực tế đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN để giải quyết.

2. Điều kiện hoàn thuế GTGT:
Tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với trường hợp: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt theo quý của năm dương lịch cũng như niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết”.
Theo hướng dẫn trên, trong giai đoạn xây dựng cơ bản đơn vị không làm hồ sơ xin hoàn thuế, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, nếu trong 3 tháng liên tục kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh mà thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng cơ bản và của hoạt động kinh doanh chưa khấu trừ hết thì đơn vị được xét hoàn thuế.

theo VTCA
Ngày gửi: 02/01/2009 - 13:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(17 lượt cảm ơn)
Quảng cáo