Đơn vị hạch toánCác hoá đơn bất hợp pháp chi phí mua hàng và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì xử lý như thế nào?

Các hoá đơn bất hợp pháp (hoá đơn sai lệch thuế GTGT, hoá đơn không do cơ quan thuế quản lý bên bán cấp...) đơn vị hạch toán chi phí mua hàng và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì xử lý như thế nào?
 |  Xem: 1.243  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2009 - 13:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tại điểm 1.3, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT - BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn sử dụng không đúng quy định của pháp luật...”
Tại điểm 1, mục III, phần B thông tư số 134/2007/TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: ''1. Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý:
1.1 Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.''
Trường hợp Công ty TNHH Ngọc Thảo sử dụng các hoá đơn bất hợp pháp (hoá đơn sai lệch thuế GTGT, hoá đơn không do cơ quan thuế quản lý bên bán cấp...) để hạch toán chi phí mua hàng và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý theo hướng như sau:
- Truy thu số thuế GTGT đã khấu trừ, loại trừ chi phí hợp lý và truy thu thuế TNDN tăng thêm đối với các hoá đơn bất hợp pháp nêu trên và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (do cơ quan Công an đã kết luận là chưa có cơ sở để xử lý hình sự đối với Công ty TNHH Ngọc Thảo).
- Trường hợp qua kiểm tra Cục Thuế xác định Công ty TNHH Ngọc Thảo thực tế có mua hàng hoá đầu vào nếu sử dụng cho sản xuất kinh doanh thì thực hiện ấn định chi phí mua hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

VTCA
Ngày gửi: 02/01/2009 - 14:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo