Nếu bây giờ mua xe tải ( xe tải nhỏ) cũ , sang đổi tên thì mức lệ phí phải nộp là bao nhiêu?

Nếu bây giờ mua xe tải ( xe tải nhỏ) cũ , sang đổi tên thì mức lệ phí phải nộp là bao nhiêu? Hiện em ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc đăng ký ở quận khác mức lệ phí có khác nhau gì không?
 |  Xem: 1.330  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2009 - 15:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ theo nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2008 của chính phủ về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/1999/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2003/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Thì căn cứ theo quy định tại khỏan 3 Điều 6, tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ được quy định như sau:

Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%.

Như vậy, ô tô tải cũ chuyển nhượng chịu thuế trước bạ là 2%, không phân biệt việc chuyển nhượng giữa quận này với quận khác.
Ngày gửi: 02/01/2009 - 15:46
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
Quảng cáo