Giấy báo có khi thanh toán qua ngân hàng bằng chứng nhận điện tử ko ?

 |  Xem: 1.895  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2009 - 15:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ quy định tại tiết d.3, điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

- Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 5, Phần A, Mục II Quy chế về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-NH2 ngày 16/91997 của Thống đốc Ngân hàng.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chứng minh hàng hoá đã thực xuất khẩu và việc thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử, trên giấy báo phải đóng dấu của ngân hàng, có chữ ký tay bằng bút mực của nhân viên quản lý tài khoản của doanh nghiệp và kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán) thì giấy báo có đó được coi là chứng từ hợp lệ trong bộ hồ sơ để thực hiện khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.
Ngày gửi: 02/01/2009 - 15:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo