Thu nhập chịu thuế TNCN là những loại thu nhập nào?

 |  Xem: 10.300  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/01/2009 - 15:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định Điều 3 của Luật thuế TNCN: có 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm:
1. Thu nhập hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; bao gồm cả thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập đối với các cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp,
c) Tiền thù lao dưới các hình thức;
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;
đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền, hoặc không bằng tiền.
e) Tiền thưởng,

3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:
a- Tiền lãi cho vay;
b- Lợi tức cổ phần;
c- Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:
a- Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế;
b- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
c- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:
a- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
b- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;
c- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;
d- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:
a- Trúng thưởng xổ số;
b- Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;
c- Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;
d- Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:
a- Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như:
- Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả;
- Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp;
-Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền đối với giống cây trồng;
b- Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

VTCA
Ngày gửi: 08/01/2009 - 15:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(16 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn