Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các đơn vị giải thể được quy định như thế nào?

 |  Xem: 1.315  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/01/2009 - 09:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định Tại Mục III, Phần Đ, Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

"3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
............

5. Cơ quan thuê có quyền yêu cầu một trong các doanh nghiệp có nghĩa vụ liên đới phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Trường hợp một doanh nghiệp đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế thì có quyền yêu cầu những doanh nghiệp có nghĩa vụ liên đới phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình theo quy đinh của pháp luật dân sự.
Tại Điểm 4, Mục I, Phần D, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dân thi hành Nghị định số 1 5 8/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế như sau.

"Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết".
Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc thì trường hợp DNTN Thảo Vy có quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH Đồng Gia và Doanh nghiệp có số thuế GTGT chưa được .khấu trừ hết thì thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, do mã số thuế, chủ tài khoản của DNTN Thảo Vi đã bị đóng và con dấu đã bị thu hồi, nên không thực hiện được thủ tục hoàn thuế theo quy định.
Về số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của DNTN Thảo Vy được chuyển về Công ty TNHH Đồng Gia để khấu trừ tiếp.
Công ty TNHH Đồng Gia có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến số thuế GTGT chưa được khấu trừ.

VTCA
Ngày gửi: 09/01/2009 - 09:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn