Cách kê khai hóa đơn giá trị gia tăng?

5/2008 cty chúng tôi có mua hàng của DNMQ và cty tôi cũng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với HĐ này. Đến ngày 23/07/2008, tôi mới phát hiện HĐ này không hợp lệ (nội dung HĐ đúng nhưng ghi trưc tiếp lên liên 2 bằng viết mực) và yêu cầu DNMQ huỷ, xuất lại HĐ khác thay thế. Cục thuế vui lòng hướng dẫn giúp tôi cách kê khai HĐ GTGT trên.
 |  Xem: 5.265  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/01/2009 - 15:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trường hợp này 2 bên mua bán lập biên bản hủy hóa đơn cũ, lập lại hóa đơn mới , trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng lập lại hóa đơn thay thế, doanh nghiệp mua ghi âm trên bảng kê đầu vào hóa đơn cũ, ghi dương lại hóa đơn mới xuất thay thế .
Ngày gửi: 20/01/2009 - 15:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo