Hoá đơn đầu vào viết sau ngày hoá đơn đầu ra như trường hợp này có phù hợp đối với cơ quan thuế hay không?

Tôi xin hỏi:
Công ty tôi có kinh doanh hạng mục xây lắp cơ bản và thủ tục thanh quyết toán hoá đơn chứng từ đã làm như sau:
1- Thanh toán chứng từ đầu ra:
Sau khi ký hợp đồng với Chủ đầu từ triển khai thi công xong và hoàn thiện hồ sơ công trình sau đó xuất hoá đơn GTGT cho Chủ đầu tư vào tháng 12 năm 2007
2- Thanh toán chứng từ đầu vào:
Vật tư đầu vào: Chúng tôi ký hợp đồng với nhà cung cấp từ tháng 12/11/2007 trong hợp đồng có khoản mục ghi rõ:
- Khi bên bán giao hàng cho bên mua phải có Phiếu xuất kho (phiếu xuất kho có giá trị, số lượng và thành tiền) kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng tại thời điểm giao hàng
- Sau khi bên mua thanh toán hết tiền cho bên bán, bên bán sẽ xuất hoá đơn GTGT cho bên mua tại thời điểm thanh toán theo biên bản thanh lý hợp đồng.
Và như vậy Hoá đơn đầu vào viết sau ngày hoá đơn đầu ra như trường hợp này có phù hợp đối với cơ quan thuế hay không?
Rất mong sớm nhận được sự trả lời .
 |  Xem: 8.170  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2009 - 18:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tại điểm 19, mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I, phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng , lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền.”
Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TTT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:”1.1 Tổ chức cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.
1.2 Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.”
Căn cứ theo hướng dẫn trên, cơ sở kinh doanh khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lập ngay hóa đơn giao cho khách hàng và tính thuế GTGT không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền. Trường hợp người bán khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không lập hóa đơn bán hàng giao cho người mua mà chờ đến khi thanh toán tiền hàng mới lập hóa đơn thì bị xử phạt hành chính về thuế do vi phạm chế độ in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
Sau khi xử phạt, đối với người bán hàng hóa, dịch vụ vẫn phải điều chỉnh lại doanh thu tính thuế, kê khai bổ sung số thuế GTGT đầu ra theo hóa đơn. Đối với người mua nếu hóa đơn nhận về so với thời gian nhận hàng hóa, dịch vụ không quá 03 tháng (kể từ tháng nhận được hàng hóa, dịch vụ) thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT, trường hợp quá 03 tháng thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà phải tính vào chi phí kinh doanh.
Ngày gửi: 17/03/2009 - 18:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đèn lối thoát A-720
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(22 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo