Cho tôi hỏi về Lập hoá đơn đối với hàng xuất khẩu ?

Lập hoá đơn đối với hàng xuất khẩu trong trường hợp bên bán không lập hóa đơn GTGT hoặc lập hoá đơn sau khi hàng hoá đã được giao cho bên mua và đã xuất khẩu thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
 |  Xem: 6.179  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2009 - 13:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

l. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu Bộ Tài chính đã có Công văn số 536l /BTC-TCT ngày 20/4/2007 giải quyết vướng mắc về xuất hoá đơn đối với hàng xuất khẩu theo đó trường hợp bên bán lập hoá đơn bán hàng sau khi hàng hoá đã được giao cho bên mua và đã xuất khẩu sẽ bị xử phạt và không được kê khai khấu trừ thuế GTGT.
2. Về việc truy thu thuế GTGT đầu ra đối với số hàng hoá thực tế đã xuất khẩu nhưng do hàng hoá mua vào bên bán lập hoá đơn sau khi hàng đã xuất khẩu:

Tại Điểm 1.đ, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính, quy định: Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hoá xuất khẩu hoặc hàng hoá được coi như xuất khẩu nêu tại điểm đ nêu trên, nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hoá xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Theo Biên bản kiểm tra Hồ sơ hoàn thuế tại Công ty TNHH thương mại Quý Lợi của Chi cục Thuế TP Lạng Sơn ngày 20/11/2007 thì: Hồ sơ hoàn thuế đã lập đầy đủ (Hợp đồng bán hàng hoá ký với nước ngoài; Hoá đơn GTGT bán hàng xuất khẩu; Tờ khai Hải quan có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan Hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng). Do công ty có hành vi nhận hoá đơn không đúng quy định (hoá đơn phát hành sau ngày hàng đã nhập kho và xuất khẩu) nên Chi cục Thuế đã xử phạt về hành vi vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đối với giá trị hàng hoá đã thực xuất khẩu của số lượng tinh bột sắn đã mua của các hoá đơn vi phạm.
Cụ thể: công văn số 5361/BTC-TCT ngày 20/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu như sau:
1-Trường hợp bên bán lập hóa đơn bán hàng sau khi hàng hóa đã được giao cho bên mua và xuất khẩu:
Tại Điểm 1.1. và Điểm 1.2, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:
“ Tổ chức, cá nhân khi bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng”
“ Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”.
- Các doanh nghiệp khi cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp để xuất khẩu nhưng lập hóa đơn sau khi hàng hóa đã xuất khẩu thì bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên do vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ mặc dù các doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế đã bán hàng hóa cho doanh nghiệp mua và xuất khẩu. Nếu hóa đơn được lập sau khi đã kết thúc năm tài chính thì các doanh nghiệp (bao gồm cả bên bán và bên mua để xuất khẩu) phải thực hiện kê khai, bổ sung, điều chỉnh lại thuế GTGT và thuế TNDN theo đúng thời điểm năm thực tế phát sinh.
- Các doanh nghiệp mua hàng hóa để xuất khẩu được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng hóa được lập sau khi đã xuất khẩu. Doanh nghiệp phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua bán hàng hóa nêu trên, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC (nêu trên) do chưa thực hiện đúng quy định về hóa đơn chứng từ.

2-Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa không lập hóa đơn GTGT hoặc lập sau thời điểm hàng hóa xuất khẩu :
Tại Khoản d, Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 158/2003/NĐ - CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sử đổi một số điều của Luật thuế GTGT quy định hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và thủ tục sau: hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài ( đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu ); Tờ khai Hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan đã xuất khẩu ; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài.
Các cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa nhưng không lập hóa đơn GTGT (do khách hàng nước ngoài không yêu cầu) hoặc có lập nhưng sau thời điểm mở tờ khai và hàng hóa thực tế đã xuất nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện còn lại như hợp đồng tờ khai Hải quan, thanh toán qua Ngân hàng theo quy định tại Điểm 1.2.d Mục III, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, đồng thời các cơ sở kinh doanh có hạch toán đầy đủ doanh thu bán hàng trên sổ kế toán thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa đã thực xuất khẩu. Các cơ sở kinh doanh bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài Chính.

3- Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc xuất hóa đơn theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 120/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài Chính và thông báo cho các doanh nghiệp được biết các trường hợp vi phạm về hóa đơn như nêu trên sau ngày hướng dẫn tại công văn này sẽ bị xử phạt và không được sử dụng để kê khai khấu trừ thuế cũng như áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
Ngày gửi: 18/03/2009 - 13:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói l & l
Liên hệ gian hàng...
Đèn lối thoát A-720
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(24 lượt cảm ơn)
Quảng cáo