Những dịch vụ nào trong kinh doanh khách sạn được giảm thuế?

Công ty tôi đăng ký kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí... thuộc diện được giảm thuế GTGT (theo mục 18 thông tư 13/2009TT-BTC) nhưng lại không có văn bản hướng dẫn những dịch vụ nào trong kinh doanh khách sạn (bao gồm ăn uống, phòng nghỉ, xộng hơi massage...) được giảm thuế, mà chỉ nói chung là kinh doanh khách sạn.
 |  Xem: 1.911  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/03/2009 - 11:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định hiện hành thì cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác để phục vụ khỏch lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu (khoản 12 điều 14 Luật Du lịch).Theo đó, khách sạn (hotel) là cơ sở lưu trú du lịch, có quy mô từ mười buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị về dịch vụ cần thiết phục vụ khách lưu trú và sử dụng dịch vụ (điểm 1.1 khoản 1 mục II Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2007 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Như vậy, kinh doanh khách sạn có thể bao gồm kinh doanh "các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú". Đương nhiên, các dịch vụ này phải có giấy phép kinh doanh gắn liền với hoạt động kinh doanh của khách sạn.

Chiểu theo quy định trên anh có thể áp dụng những qui định về giảm thuế như trong thông tư 13/2009 TT-BTC đã ban hành.
Ngày gửi: 23/03/2009 - 11:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo