Thuế VAT trên tờ khai hàng hóa hải quan được kê vào thuế đầu vào phải không, ai biết giúp mình với nhé?

 |  Xem: 577  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/03/2009 - 13:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thuế GTGT trên tờ khai Hải Quan (HQ) và thuế GTGT trên hóa đơn hay chứng từ nộp thuế GTGT cho HQ là những ván đề khác nhau hoàn toàn về mặt hình thức:
1- Thuế GTGT ghi trên tờ khai HQ: Đó chỉ là số thuế thể hiện trên tờ khai, nó chưa phải là số chắc chắn số phải nộp, và cũng chưa phải số thuế đã nộp; Mà nguyên tắc khấu trừ thì phải là số thuế GTGT đã nộp, đã trả.
2- Thuế GTGT trên giấy nộp tiền thuế GTGt theo thông báo của HQ: đây mới chính là số thuế GTGT bạn đc kê khai khấu trừ thuế đầu vào;
3- Thuế GTGT trên hóa đơn thuế GTGT: Thuế trong trường hợp này không dính líu gì đến tờ khai HQ, vì đây chỉ là thuề do bạn đi mua hàng hóa dịch vụ trong nội địa, ( không phải là thuế GTGT nộp do nhập khẩu, khôgn có tờ khai HQ gì cả), tuy nhiên loại này DN vẫn đc khấu trừ như thường.

Như vậy bạn phải chú ý, nếu thuế GTGT mới thể hiện trên tờ khai HQ thì chưa đủ cơ sở pháp lý đc kê khai khấu trừ, mà phải là chứng từ nộp thuế GTGt theo số trên tờ khai HQ mới đc khấu trừ.
Ngày gửi: 25/03/2009 - 13:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo