Thuế có phải là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế không? Vì sao?

Thuế có phải là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế không? Vì sao?
 |  Xem: 6.781  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nên kinh tế
Nhà nước thực hiện quản lý, điều tiết vĩ mô nên kinh tế bằng nhiều biện pháp như: giáo dục, chính trị tư tưởng, hành chính, luật pháp và kinh tế; trong đó biện pháp kinh tế là gốc. Trong các biện pháp kinh tế, thuế là công cụ quan trọng và sắc bén nhất. Vì Thuế là công cụ chủ yếu tập trung nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Như:
Năm 2004 số thu từ thuế chiếm 95% tổng thu NSNN. Năm 2005 là 96%
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty Hong Duc & Partners
Liên hệ gian hàng...
Biển Đồng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo