Chi phí thuế thu nhập hoãn lại cụ thể là gì?

 |  Xem: 7.034  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/04/2009 - 13:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nó cụ thể là thế này bạn à: chi phí Thuế thu nhập hoãn lại Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp/thu trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại được tính bằng Tài sản thuế thu nhập hoãn lại bù trừ với Công nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
Ngày gửi: 28/04/2009 - 13:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo