Khối tiền M2 bao gồm những lượng tiền gì?

 |  Xem: 2.061  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/05/2009 - 13:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khối tiền M2 bao gồm: M1+T
Trong đó M1=C+D với
C: tiền mặt,
D: tiền gửi không kỳ hạn
T: tiền gửi có kỳ hạn
Ngày gửi: 07/05/2009 - 13:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tư vấn đầu tư
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...
Đèn neolsign
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)