Phân biệt quan điểm bán hàng và quan điểm maketing?

 |  Xem: 4.152  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/08/2009 - 15:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

-Quan điểm bán hàng:
Ngụ ý rằng khách hàng sẽ không mua hết sản phẩm của doanh nghiệp trừ khi được kích thích thông qua nổ lực bán hàng và một chương trình khuyếch trương mạnh.

-Quan điểm marketing hiện đại:
Ngụ ý rằng doanh nghiệp nên nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và xác định thị trường mục tiêu tốt nhất, từ đó mang sự thỏa mãn được mong muốn đến thị trường.
Ngày gửi: 03/08/2009 - 15:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)