Nguyên tắc tối huệ quốc?

Nguyên tắc tối huệ quốc yêu cầu một nước đối xử bình đẳng với mọi nước khác. Vậy khi các nước ASEAN dành cho nhau thuế suất thấp hơn với thuế suất đánh vào hàng hóa của các nước ngoài ASEAN thì sao? Có phải là một sự vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc không?
 |  Xem: 3.011  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/02/2008 - 17:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đây không phải là một sự vi phạm, mà là một trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc tối huệ quốc.
Điều XXIV của GATT công nhận các nước thuộc một thỏa thuận khu vực có thể dành cho nhau những ưu đãi lớn hơn so với ưu đãi dành cho nước thành viên WTO nằm ngoài thỏa thuận khu vực đó. Như vậy, các nước ASEAN có thể dành cho nhau không chỉ thuế suất thấp hơn mà còn có thể là tiêu chuẩn kỹ thuật ít ngặt nghèo hơn.
Cần lưu ý là ngay trong các thỏa thuận khu vực thì nguyên tắc tối huệ quốc vẫn phát huy tác dụng. Thuế suất ưu đãi dành cho một nước trong thỏa thuận khu vực cần phải được áp dụng đồng đều cho tất cả các nước thành viên khác trong thỏa thuận khu vực đó.
Ngày gửi: 17/02/2008 - 17:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)