Hiệp định PSI của WTO.

Có thể so sánh với giá của cùng loại hàng hóa nhưng được sản xuất ở nước nhập khẩu hay không?
 |  Xem: 273  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/02/2008 - 10:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không, vì còn phải tính đến các yếu tố tác động đến giá của sản phẩm hàng hóa trong nước nhập khẩu.
Ngày gửi: 21/02/2008 - 10:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ kế toán
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)