Sự hình thành và biểu hiện của giá trị hàng hoá. Quy luật giá trị qua các giai đoạn phát triển của sản xuất hàng hoá?

 |  Xem: 5.187  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/11/2009 - 09:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Câu trả lời chính xác nhất có ở trong cuốn sách kinh tế chính trị bạn ạ
Ngày gửi: 03/11/2009 - 11:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)