Sự hình thành và biểu hiện của giá trị hàng hoá. Quy luật giá trị qua các giai đoạn phát triển của sản xuất hàng hoá?

 |  Xem: 5.139  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/11/2009 - 09:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Câu trả lời chính xác nhất có ở trong cuốn sách kinh tế chính trị bạn ạ
Ngày gửi: 03/11/2009 - 11:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...