Hiệp định dệt may và hiệp định đa sợi trong tiếng anh là gì?

 |  Xem: 798  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/03/2008 - 22:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiệp định hàng dệt may là Agreement on Textile and Clothing (ATC) còn hiệp định hàng đa sợi là Multi-Fiber Arrangement (MFA).
Ngày gửi: 04/03/2008 - 22:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...