Thị trường tiềm năng là gì?

 |  Xem: 4.938  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2008 - 22:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Là 1 tập xác định người tiêu dùng có biểu hiện 1 vài mức quan tâm tới 1 chào hàng nhất định của công ty.
Ngày gửi: 18/03/2008 - 22:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)