Thị trường tiềm năng là gì?

 |  Xem: 4.886  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2008 - 22:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Là 1 tập xác định người tiêu dùng có biểu hiện 1 vài mức quan tâm tới 1 chào hàng nhất định của công ty.
Ngày gửi: 18/03/2008 - 22:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...