Thực chất của tích lũy tư bản, tích tụ tư bản, tập trung tư bản. Liên hệ với vấn đề tích tụ và đầu tư vốn ở Việt Nam?

 |  Xem: 5.169  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 08/03/2010 - 14:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_