Khoản bảo hiểm xã hội của người Lao Động đóng bao nhiêu %

chào anh chi

anh chị giúp em vơi các khoản đóng bảo hiển xã hội của ngưởi lao động và doanh nghiêp của năm 2010 là bao nhiêu %  và đóng bảo hiển thất nghiệp là tai khoản của no là bao nhiêu

em chân trọng cảm ơn anh chị đã giúp em

 |  Xem: 10.460  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/03/2010 - 15:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội thì Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Ngoài ra mức đóng BHYT là 1%.

Do vậy nếu cơ quan bạn giữ lại 6% lương đóng BHXH và BHYT là đúng./.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 14:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)