Chính sách xã hội là gì?

day la cau hoi ve chinh tri
 |  Xem: 20.667  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/07/2008 - 10:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

cs xa hoi la bo phan cau thanh chinh sach chung cua mot chinh quyennha nuoc huong toi linh vuc xa hoi nham giai quyet van de lien quan den cuoc song con nguoi, den loi ich cua cac nhom con nguoi, cac giai cap ... trong xh.no gop phan dieu chinh cac quan he xh cho phu hop voi muc tieu cua giai cap, chinh dang cam quyen.
Ngày gửi: 26/07/2008 - 10:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)