WTO có bao nhiêu thành viên ?

Tổ chức thương mại thế giới WTO hiện tại có bao nhiêu thành viên?
 |  Xem: 5.248  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/11/2008 - 11:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

WTO có 152 thành viên tính đến 25.1.2008
Ngày gửi: 22/11/2008 - 11:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...
Biển ốp nhôm
Liên hệ gian hàng...
Đèn lối thoát A-720
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)