Thanh toán quốc tế là gì ?

Cho hỏi thanh toán quốc tế định nghĩa là gì ?
 |  Xem: 11.865  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/11/2008 - 10:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay là:

1. Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Tranfer Remittance).
2. Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).
3. Nhờ thu (Collection).
4. Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).
Ngày gửi: 24/11/2008 - 10:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ kế toán
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)