Phân tích vai trò của nhà nước trong sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính

 |  Xem: 7.421  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/12/2008 - 20:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

de thoi ma:
-nc fai xd hanh lang phap ly de tttc hinh thanh va phat trien
-nc fai dao tao con nguoi cho thi truong tai chinh.
-nc fai tao ra moi truong kt cho su hinh thanh va phat trien cua tttc.
-nc phai thuc hien hoat dong giam sat doi voi tttc.
Ngày gửi: 04/12/2008 - 20:23
Bạn tham khảo tài liệu này này
www.viet-studies.info/kinhte/LeHongNhat_VaiTroNhaNuoc.pdf
Ngày gửi: 09/12/2008 - 14:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...