Phân tích vai trò của nhà nước trong sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính

 |  Xem: 7.476  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/12/2008 - 20:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

de thoi ma:
-nc fai xd hanh lang phap ly de tttc hinh thanh va phat trien
-nc fai dao tao con nguoi cho thi truong tai chinh.
-nc fai tao ra moi truong kt cho su hinh thanh va phat trien cua tttc.
-nc phai thuc hien hoat dong giam sat doi voi tttc.
Ngày gửi: 04/12/2008 - 20:23
Bạn tham khảo tài liệu này này
www.viet-studies.info/kinhte/LeHongNhat_VaiTroNhaNuoc.pdf
Ngày gửi: 09/12/2008 - 14:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)