Danh sách các tổ chức tài chính ở Hà Nội

Xin chào mọi người,

Hiện nay em đang làm một bản "Market reasearch" về lĩnh vực tài chính, em đang rất cần danh sách đầy đủ của các tổ chức tài chính trên địa bàn Hà Nội. Em cũng đã google rồi nhưng chỉ có danh sách của các ngân hàng thôi. Nếu ai có danh sách về các tổ chức tài chính thì xin chia sẻ cho em với. Em đang rất cần gấp.
 |  Xem: 3.964  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2008 - 21:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hi bạn,

Theo tep bạn nên chia "tổ chức tài chính" thành mấy nhóm sau:

- Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng: bạn có thể vào link này trên wikipedia nhé:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam

- Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài: vào www.ssc.gov.vn vào menu Cơ sở dữ liệu trên thị trường chứng khoán để tìm.
Ngày gửi: 19/12/2008 - 21:07
Trả lời