Thời điểm ghi nhận doanh thu

Chào các bạn. Các bạn cho mình hỏi một chút nhé. Công ty mình bán hàng (ôtô) theo phương pháp trả trước. Trên hợp đồng mua bán có ghi rõ hình thức thanh tóan là trả trước, giao hàng tại nơi nhận của bên mua. Vậy thời điểm để ghi nhận doanh thu là thế nào??? Vì theo khoản a chuẩn mực 14 có ghi việc chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm cho người mua
 |  Xem: 4.284  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/12/2008 - 20:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo chuẩn mực số 14 thì: Doanh thu bán hàng sẽ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau đây:

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Theo mình thì:
- Có hợp đồng kinh tế đầy đủ và hình thức thanh toán trước khi nhận hàng là đảm bảo khoản (c) và (d) của chuẩn mực.
- Giao hàng tại nơi nhận của bên mua là đảm bảo khoản (a), (b) và (e) của chuẩn mực.

Vì vậy thời điểm để ghi nhận doanh thu chính là lúc bên mua nhận được hàng và đã kiểm tra đầy đủ hàng.
Ngày gửi: 27/12/2008 - 20:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)