Tính chi phí sử dụng vốn

Công ty vừa phát hành cổ phần ưu đãi. Cổ phần có tỉ lệ cổ tức 12% năm, mệnh giá 100$ được bán với giá 97,5$/cổ phần. Chi phí phát hành 2,50$/cổ phần.

A, tính chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

B, nếu công ty bán cổ phần ưu đãi với tỉ lệ cổ tức 10%, doanh thu thuần từ bán cổ phần ưu đãi là 90$. Tính chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi.
 |  Xem: 2.273  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/12/2008 - 21:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào, mình sẽ giải hộ bạn bài này:

Câu A:chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

Rp =( 12%/95) * 100 = 12.63%

Câu B: chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

Rp = (10%/90)* 100 = 11.11%
Ngày gửi: 27/12/2008 - 21:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phiếu chi loại bé
Liên hệ gian hàng...