Hỏi cách tính hệ số tương quan!

Thân gửi các bạn!

Mình có đọc qua cách tính hệ số tương quan trong danh mục đầu tư.

Cách tính = Cov(Ra,Rb)/(Độ lệc chuẩn A x Độ lệch chuẩn B)

Khi đó Cov(Ra,Rb) có đơn vị là %. Độ lệch chuẩn cũng có đơn vị %.

Nhưng khi điền vào công thức tính hệ số tương quan lại không có %?

Các bạn có thể giải thích cho tôi với.

Xin chân thành cảm ơn.
 |  Xem: 3.176  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/12/2008 - 21:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu bạn dùng đơn vị return là % thì Cov(Ra,Rb) sẽ là % bình phương. Chia cho % bình phương ở dưới mẫu số thì làm gì còn % nữa. Hệ số tương quan vì thế chỉ có giá trị trong đoạn [-1, 1] thôi.
Ngày gửi: 28/12/2008 - 21:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)