Hỏi cách tính hệ số tương quan!

Thân gửi các bạn!

Mình có đọc qua cách tính hệ số tương quan trong danh mục đầu tư.

Cách tính = Cov(Ra,Rb)/(Độ lệc chuẩn A x Độ lệch chuẩn B)

Khi đó Cov(Ra,Rb) có đơn vị là %. Độ lệch chuẩn cũng có đơn vị %.

Nhưng khi điền vào công thức tính hệ số tương quan lại không có %?

Các bạn có thể giải thích cho tôi với.

Xin chân thành cảm ơn.
 |  Xem: 3.054  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/12/2008 - 21:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu bạn dùng đơn vị return là % thì Cov(Ra,Rb) sẽ là % bình phương. Chia cho % bình phương ở dưới mẫu số thì làm gì còn % nữa. Hệ số tương quan vì thế chỉ có giá trị trong đoạn [-1, 1] thôi.
Ngày gửi: 28/12/2008 - 21:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.